Radicalisering


banksy flowerDe gemeente Den Haag zet in op het verminderen van radicalisering vanuit het sociaal domein (in plaats vanuit veiligheid). Het speerpunt is het voorkomen van Moslim discriminatie. De Haagse Jongerenambassadeurs hebben hierover advies gegeven. 

Aan wie

Organisatie: Gemeente Den Haag

Contactpersoon: Judith Vastenburg


Adviesvraag/-vragen

 • Hoe komen we tot een preventieve aanpak samen met de jongeren in de stad?


Concreet advies

 • Meer mensen gemengd bij elkaar brengen
 • Een platform organiseren om positieve Islamitische jongeren in beeld te brengen
 • Meldpunt radicalisering opzetten
 • Inzetten rolmodellen
 • lespakket levensbeschouwing
 • Nationaal gevoel opwekken
 • Toegang tot sport en kunst verbeteren
 • stedelijke vertrouwenspersonen inzetten
 • Propaganda inzetten: radicalisering met zijn eigen middelen bestrijden
 • Nationale identiteit vergroten bij burgers

 

Follow-up

Er is momenteel geen follow up op dit advies. Het was een eenmalig advies, om de gemeente inzicht te geven in de denkwereld van de gemiddelde Haagse jongere en dit mee te nemen in verdere ontwikkeling van beleid rondom radicalisering.