Het protest op de Dam in Amsterdam is georganiseerd door de studentenprotestbeweging #NietMijnSchuld, waarin vakbond FNV Young & United en de LSVb (de Landelijke Studentenvakbond) samen optrekken. De jarenlange acties leidden tot afschaffing van het leenstelsel dat in 2015 werd ingevoerd. Studenten moesten vanaf dat moment lenen voor hun studie. Ze werden bekend als de pechgeneratie. Studenten voor én na hen krijgen namelijk weer een basisbeurs.
De eisen van de jongeren:
1. Een basisbeurs waarmee je zonder schulden kunt afstuderen (check hiervoor het advies van het SER-Jongerenplatform).
2. Geld voor onderwijs: de middelen voor de basisbeurs mogen niet uit de onderwijsbegroting.
3. Eerlijke compensatie voor alle leenstelselstudenten.

Andere projecten