Voetnoot* is een maandelijks interviewprogramma van Hizir, een van de jongerenambassadeurs, in theater De Vaillant. In februari 2022 organiseerde Hizir samen met een aantal ambassadeurs een editie rondom jongeren en de verkiezingen. Hiervoor vond eerst een interview plaats met de burgemeester en daarna een panelgesprek met vier verschillende jongeren. Er zal onderzocht worden of in 2022 vaker inhoudelijker samengewerkt kan worden.

Andere projecten