Den Haag telt vele actieve bewoners, initiatiefnemers, sociaal ondernemers en creatievelingen die hun straat, wijk of stad mooier maken: de Haagse Stadmakers!
Een nieuwe traditie is geboren: een plek waar stadmakers, inwoners, financierders, corporaties, ambtenaren en andere partijen samenkomen om een impuls te geven aan de Haagse Stadmakersbeweging.
Tijdens het stadsmakersfestival hebben de Haagse Jongerenambassadeurs een workshop gevolgd en een panelgesprek gehouden over jongerenparticipatie. Over wat vrijwilligerswerk voor jongeren kan betekenen, maar ook hoe organisaties jongeren kunnen inspireren, motiveren en binden en boeien om als vrijwilliger een bijdrage te leveren. Veel organisaties hebben enorm leuke vrijwilligersfuncties, maar veel jongeren weten dit niet. Wij worden heel vaak gevraagd om mee te denken over het werven van jongeren en daarna ook de jongeren betrokken te laten blijven. Wij hebben in 2021 een advies jongerenparticipatie uitgebracht, inclusief een checklist van hoe organisaties dit het beste zouden kunnen aanpakken.

Andere projecten
HJA Hizir presenteert Voetnoot