Advies Actief Burgerschap

De Haagse Jongerenambassadeurs geven in dit advies een inkijkje in de leef- en belevingswereld van de Haagse jongeren met betrekking tot actief burgerschap. Zij ervaren dat zij, door zich vrijwillig in te zetten, in contact komen met verschillende mensen. Dat ‘actief burgerschap’ zorgt voor verbinding met mensen, die ze anders misschien nooit hadden ontmoet. Hierdoor bouwen zij hun sociale netwerk op, dat voor een sociale samenhang zorgt in hun leven.

De jongerenambassadeurs geven advies per stadium: hoe vindt u jongeren, hoe bindt u jongeren aan uw organisatie en wat adviseren we na afloop? In elke stadium zijn een aantal adviezen die telkens terugkomen en daarom op elk moment van toepassing zijn, zoals: hoe spreekt jongeren aan, welke ruimte dient u te creëren om jongeren optimaal te bereiken en/of betrekken en welke communicatiemiddelen zet u in?

Het advies is gepresenteerd door Ayoub Aydin, Samia Boukhizzou en Shankar Chhatta aan Wethouder Balster tijdens het MT-overleg met de directeuren van alle stadsdelen. Wij hebben het als enorm succesvol ervaren vooral als Wethouder Martijn Balster dit over het advies zegt: “Wat inspirerend. Prachtige voorbeelden van jongeren die actief zijn en nuttige tips voor ons ter verbetering. Zeer professioneel gepresenteerd door onze Haagse jongerenambassadeurs. Aan de presentatie heb ik een duidelijke boodschap overgehouden: benut veel meer de inspiratie en brutaliteit van jongeren. Dat gaan we dus ook zeker doen.”
😎
mentaal welzijn