Duurzaamheid

Dit was een ongevraagd advies welke de Haagse Jongerenambassadeurs graag zelf wilde uitbrengen aan de gemeente Den Haag. Het begrip duurzaamheid wordt breed opgevat. Het gaat om het bevorderen [...]

Kinderrechten

De afdeling Jeugd van de gemeente Den Haag heeft dit advies aangevraagd. De gemeente heeft de ambitie als stad van vrede en recht dat alle Haagse Jeugdigen (ouders en professionals) zich bewust [...]